geluid roodborstje
groenewegterrein
2011-2012

In maart 2011 is begonnen met de aanleg van een tijdelijke tuin bij het Groenewegterrein. Het was nog een woest terrein en het veldje lag vol hondenpoep, maar daar kwam verandering in. De tuin was in de zomer volop in bloei. Begin 2013 is de tuin opgeheven omdat het plaats moest maken voor nieuwbouw op het groenewegterrein.

groene wegterrein
Mei 2012
groene wegterrein
Maart 2012