geluid roodborstje
free wheeling
2015

Dit jaar start op 4 en 5 Juli de Tour de France in Utrecht. In het kader van de tour en ten behoeve van de vergroening van het Westplein ontstaat rondom paviljoen pOp de beeldentuin 'Free Wheeling'. In de beeldentuin exposeren: Radboud Wanders, Hamid Feyzian, Fieke de Roij, Caspar ten Berge, Jan Coolen en Marij Nielen.
Op 4 Juni 2015 is de tuin feestelijk geopend.

groene wegterrein
Beeldentuin
mozaiekbanken
mozaiekbanken
mozaiekbanken
mozaiekbanken
mozaiekbanken