geluid roodborstje
2e delistraat
maart 2008
jan nieuwenhuyzenschool

Deze muurschildering in de 2e Delistraat werd gemaakt bij de voltooiing van het verbeterplan van het speeltuintje. Het Ontwerp is van de kinderen uit de straat. Op zaterdag 8 maart maakten ze samen met hun ouders dit kunstwerk. Als thema voor de schildering kozen we voor de multiculturele Ark van Noach, een verhaal dat voorkomt in de Thora, Koran en Bijbel. Ook is gedacht aan de atheïsten onder ons: tussen de dieren die via de loopplank het schip betreden, bevinden zich twee behoorlijk gevaarlijke dinosaurussen!

In de Islamitische vertelling schraapten Noach en zijn hongerige volgelingen, toen het water zich eindelijk begon terug te trekken, het weinige voedsel dat er nog was bij elkaar en kookten daar gebroedelijk een maaltijd van: de Ashoerapudding. Op de openingsdag van het vernieuwde speelpleintje werd het delen van de Ashoera- of Noachi's pudding een symbool voor dialoog en solidariteit.